تماس با ما

 

 

نشانی: تهران، خیابان شهید دستگردی(ظفر) ،خیابان فرید افشار، بلوار آرش شرقی، خیابان گوی آبادی، خیابان بلانیان، پلاک 36

شماره تماس: 02122225465

پست الکترونیکی:

nodadnews724@gmail.com

 info@nodadnews.ir