14:29:39 1397/3/23

پیام بزرگترین پیانیست دنیا برای مردم ایرانریچارد کلایدرمن که در کتاب رکوردهای جهانی گینس، از وی به عنوان «موفق‌ترین نوازنده پیانو در سراسر دنیا» نام برده شده است از سفر به ایران می گوید. او 5 و 6 تیر در تهران کنسرت دارد.

نظر ها