10:00:43 1400/1/17

مهندس شوکت پور،مدیر واحد طراحی،ساخت و خدمات مراکز داده و فناوری اطلاعات و زندگی دیجیتالپایگاه خبری ۲۴ نیوز