14:24:20 1398/2/24

فیلمها از تابستان درجه بندی سنی می شوندبه گفته حسین انتظامی،رییس سازمان سینمایی، ‏یک شورا با تخصص های مکمل،درجه بندی سنی  فیلم‌ها را از تابستان آغاز می‌کند.

وی تاکید کرده که با اعمال درجه بندی ها، برخی از فیلمها محدودیت اکران خواهند داشت.

پایگاه خبری ۲۴ نیوز