• تست کرونا برای چه کسانی رایگان است؟


    تست کرونا برای چه کسانی رایگان است؟


    وزیر بهداشت درباره هزینه‌های تشخیص و درمان گفت: در مواردی که ما تشخیص دهیم لازم است یک نفر تست کرونا بدهد، هزینه رایگان خواهد بود.

  • تهران لرزید


    تهران لرزید


    ساکنان در بخش‌های مختلف تهران برای لحظاتی لرزش زمین را احساس کردند.