10:56:58 1400/9/9

سامانه نظارت تصویری بندر خرمشهر به بهره برداری رسیدسامانه نظارت تصویری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر آماده بهره برداری شد.

شرکت آریاهمراه به عنوان پیمانکار این پروژه، تهیه، حمل، نصب و راه اندازی این سامانه را برعهده داشت.

با تأیید مهندسین مشاور و با حضور نمایندگان شرکت آریاهمراه، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر به عنوان کارفرما و مشاوران در محل پروژه و پس از انجام کنترل های لازم، این سامانه "آماده بهره برداری" تشخیص داده شد.

اجرای این پروژه بزرگ با زحمات شبانه روزی مدیران، مهندسین و کارشناسان آریاهمراه ممکن شد.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها