10:24:54 1399/10/23

آمادگی "آریا‌همراه" برای سرمایه گذاری بر روی استارتاپ های اینترنت اشیا و فین تکشرکت آریاهمراه به عنوان مجموعه‌ای فعال و شناخته شده درصنعت ICT کشور گرچه سیاستی برای "سرمایه‌گذاری خطرپذیر" در حوزه استارتاپ‌ها ندارد، اما مایل به سرمایه‌گذاری روی برخی استارتاپ‌های خاص است.

دکتر علی نوری ، مدیر‌عامل آریاهمراه در این خصوص می گوید: اینکه آریاهمراه هم مثل برخی مجموعه‌های دیگر بخواهد Venture Capital (سرمایه‌گذاری خطرپذیر) ایجاد کند و در استارتاپ‌ها به سمت سرمایه‌گذاری برود، چندان در دستور کار ما نیست.

اما اگر در حوزه‌های فعالیت آریاهمراه، استارتاپی باشد که بتواند به توسعه کسب‌و‌کار ما کمک کند مشکلی برای سرمایه‌گذاری در آن نداریم. بطورمثال در حوزه اینترنت اشیا یا فناوری مالی این سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها