13:36:54 1397/9/15

کمیته استیناف طلب جباری از استقلال را کسر کردمیزان طلب جباری از استقلال با کاهش مواجه شد.

به گزارش نوداد نیوز ، بر اساس اعلام کمیته استیناف، حکم محکومیت باشگاه استقلال به پرداخت مبلغ 6/400/000/000 ریال در حق مجتبی جباری به مبلغ 3/000/000/000 تقلیل یافت. 

باشگاه استقلال طی دادنامه شماره 214 مورخ 29/1/97 از طرف کمیته تعیین وضعیت محکوم به پرداخت مبلغ 6 میلیارد و چهارصد میلیون ریال بابت باقیمانده دستمزد قرارداد و یکصد و بیست و هشت میلیون ریال (128/000/000ریال) بابت خسارت دادرسی در حق مجتبی جباری شده است.

با توجه به تجدید نظر خواهی باشگاه استقلال و رسیدگی کمیته استیناف نهایتا با احراز فسخ قرارداد که دلالت بر استحقاق بازیکن به دریافت مبلغ 3/000/000/000 ریال دارد طی دادنامه 84 مورخ 5/9/97 مبلغ حکم به همین میزان تقلیل یافت.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها