14:57:55 1397/5/17

استقلال دوبار از یک سوراخ گزیده می شود؟

کسی که تیام را فراری داد، برای استقلال بازیکن گرفتوينفرد شفر بعد از جدايي تيام و جپاروف،سريعا جبران كرد و از باشگاه خواست تا بازیکنان جديدي جذب کند.

به گزارش نوداد نیوز، باشگاه هم روي ليستي كه اين مربي داد، به جاي دو بازیکن ، سه خارجي جذب كرد. خريد اين بازیکنان از سوي استقلال چيز عجيبي نيست ولي اينكه چرا تنها از يك ايجنت بازیکن مي گيرند، تبديل به علامت سؤال بزرگي شده است. استقلال تهران سال گذشته از طريق ايجنتي به نام شرمن، مامه تيام و بويان را جذب كرد.اولي خوب از آب درآمد ولي دومي خريدي نامناسب بود كه تنها بار مالي براي استقلال داشت.استقلال با ضرر بويان را رد كرد ولي قصد داشت مامه را نگه دارد اما شرمن در این راه به باشگاه كمك نكرد. تيام حالا به عجمان ملحق شده و هرچند شرمن به استقلالي ها ادعا كرده در جريان اين انتقال نقشي نداشته اما به هر حال او مدير برنامه هاي تيام است و مي توانست از ابتدا نقشي كليدي بازي كند،نه اينكه دو ماه باشگاه را بازي دهد.با وجود اين اتفاقات اما شفر و پسرش دوباره از طريق شرمن بازیکن جذب كردند! ماير هافبك جديد استقلال و الحاجي گرو دو بازیکنی هستند كه اين ايجنت آنها را به ايران آورده است. جالب اينجاست او در انتقال اين دو بازیکن به مراتب سود بيشتري از انتقال تيام و بويان برده است.

رقم قرارداد ماير با استقلال چيزي حدود 450 هزار دلار است. شنيده مي شود گرو هم حول و حوش 450 هزار دلار از استقلال مي خواهد. يعني مبلغ قرارداد اين بازیکن روي هم 900 هزار دلار مي شود. طبيعتاً استقلال اگر مي خواست چنين پولي دهد، مي توانست سرور جپاروف را كه در تيم آزمايش پس داده بود، حفظ كند اما انگار بايد اين بازیکن از استقلال جدا مي شد. یكي از عمده نگراني ها اين است كه چه كسي قرارداد بازیکنان جديد استقلال را امضا مي کند؟ نكند اين قراردادها هم مثل قراردادهاي قبلي براي باشگاه دردسرساز شود.مكانيزم جذب بازیکنان خارجي در استقلال اين نگراني ها را به وجود آورده است. آنچه مشخص است، دوباره استقلال به خارجي ها با توجه به وضع ارز، پول زيادي مي دهد. اخيرا همام طارق هم با قراردادي به اين باشگاه ملحق شد. در ماجراي انتقال او هم اين مسئله به وضوح ديده مي شود. طارق در جوانان الاهلي و الظفره بازي مي كرد. قرارداد او در باشگاه دوم چيزي حدود 300 هزار دلار بود. بعد به عراق بازگشت. حالا به ايران آمده و قراردادي نزديك به 400 هزار دلار بسته است. تازه اين قرارداد بدون آپشن اوست و استقلال آپش نهايي در آن گنجانده است.

در عراق به فوتباليست ها پول هاي اين چنيني نمي دهند و حالا بايد از استقلالي ها پرسيد چرا حاضر شده اند به طارق 400 هزار دلار بپردازند؟باشگاه همواره بايد به آينده نگاه داشته باشد و بسيار حساب شده عمل كند. غير از طارق، ديگر بازیکنان را شفر آورده و طبيعتا اگر او با استقلال به مشكل بخورد، اين باشگاه در آينده از نظر ارزي با مشكلات زيادي رو به رو خواهد شد.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها