17:46:47 1397/2/26

چگونه شفر مچ قلعه نویی را خواباند؟سرانجام وینفرد شفر در مصاف با قلعه نویی پیروز شد.

روز گذشته آبی پوشان پایتخت در مصاف با ذوب آهن با نتیجه 3 بر 1 پیروز شدند تا سرانجام شفر طعمِ پیروزی مقابل قلعه نویی را بچشد.

تیم تحت هدایت شفر در دیدارهای گذشته عموما کنش گرا بود اما در دیدارِ دیروز، سعی کرد واکنش گرا باشد. با توجه به گلِ زودهنگامِ استقلال، این تیم هیچ گاه به آب و آتش نزد و با حضور مهره ای تمام کننده همچون تیام، سعی در استفاده از اشتباهات حریف را داشت که نتیجه بخش نیز بود. اما در دیدارهای گذشته همواره استقلال شکلِ یک تیمِ هجومی را به خود می گرفت و با کم شدنِ تمرکز در فاز دفاعی، آسیب می دید.

طرح شفر در عمل هم نتیجه داد تا آبی ها صعود دلچسبی به مرحله یک چهارم نهایی داشته باشند.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها