12:12:45 1397/11/10

پاسخ تیام به وریا غفوری درباره احتمال بازگشت به استقلالوریا غفوری که همراه تیم ملی در امارات حضور داشت شب گذشته به دیدار تیام رفت.

به گزارش نوداد نیوز، تیام که عضو عجمان است برخورد گرمی با وریا داشت.وریا درباره وضعیت تیام در عجمان پرسید که او هم ابراز رضایت کرد.

وریا درباره احتمال بازگشت تیام به استقلال از او سوال کرد که البته پاسخ منفی شنید.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها