13:29:29 1398/5/14

واکنش پلیس به حکم صدور گواهینامه موتورسیکلت‌ برای زناننیروی انتظامی برای حکم صادره برای بانوی اصفهانی جهت صدور گواهی نامه موتورسواری برای او، تقاضای تجدید نظر کرد.

در اظلاعیه پلیس آمده: رای بدوی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد.

باتوجه به وجود رای متناقض در این مورد از شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی شده تا مطابق با موازین و قوانین بررسی های لازم قانونی معمول شود.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها