10:39:50 1398/2/23

میز عادل در برنامه نود بساط هندوانه فروش در رباط کریم شدروزنامه گل خبر داده که میز عادل فردوسی پور در برنامه نود توسط اوراقچی ها به یک هندوانه فروش در رباط کریم فروخته شده است:

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها