12:03:42 1397/12/21

مورد عجیب سرقت خودروی کارگردان زن سینمامنیژه حکمت درباره مورد عجیب سرقت ماشینش نوشت: «جلوی در خانه سینما ماشینم رو دزد زد، مقداری خرید کرده بودم در رو شکونده و خوراکیها رو برده بود فقط مواد غذایی را. 

ضبط ماشین و بقیه اقلام ماشین را دست نزده بود. پلیس اومد و دوستان، همگی متفق گفتند دزد نبوده فقط گرسنه بود، منم گفتم نوش جونش و اومدم.»

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها