14:25:08 1398/11/2

سکوت کمیته تعیین وضعیت در پرونده ارسلان

مطهری می تواند برای استقلال بازی کنددر روزهاي گذشته پس از انتقال ارسلان مطهري به استقلال، از سوی مسئولان باشگاه ذوب آهن عنوان شد اين بازیكن نمي توانسته قراردادش را یكطرفه فسخ كرده و به تيمي ديگر برود.

به گزارش نوداد نیوز، وکیل این بازیکن اما مدعي است مطهری بندی در قراردادش داشته كه مي توانسته با استناد به آن از ذوب آهن جدا شود.به همين دليل هم ذوب آهني ها به كميته تعيين وضعيت شكايت كرده و ادعای خسارت كردند.

روز گذشته یک فرد نزدیك به اين بازیكن درباره چگونگي جدايی ارسلان مطهری از ذوب آهن گفت: این بازیكن مدتي قبل براساس ميزان پرداختی های باشگاه نامه ای خطاب به امور مالی نوشته و خواسته ظرف 10 روز پولش را بپردازند.

مطهري همزمان با ارائه آن نامه به باشگاه، در تمرينات تيم ذوب آهن هم شركت می كند تا از اين نظر مشكلي برايش ايجاد نشود و همزمان منتظر مي ماند تا پولش را بدهند. حال اينكه هيچ پولی در اين مدت به او پرداخت نمي شود.

بازیكن مربوطه نيز با استناد به بندي كه در قراردادش داشته رفته و قراردادش را یكطرفه فسخ كرده است. در همان مدت باشگاه استقلال نيز از اين بازیكن دعوت كرده بود در صورت امكان به اين تيم بپيوندد. روز گذشته پس از پيگيری هايی كه در اين باره كرديم مشخص شد كميته تعيين وضعيت هنوز هيچ پاسخی به استقلال، ذوب آهن يا خود بازیكن نداده و فعلاً مطهری براساس آرای قبلی و صدور كارت بازی اش از سوی سازمان ليگ هيچ مشكلی برای اين كار ندارد.

شنيديم مدارك مطهري به طور تمام و كمال به كميته تعيين وضعيت ارسال شده و از طرفي وکیل اين بازیكن به جد پيگير موضوع است تا حقی از اين بازیكن پايمال نشود. مطهری در فصل نقل و انتقالات زمستانی با امضای قراردادي یك سال و نيمه به تيم استقلال پيوسته و سازمان ليگ نيز با ثبت قراردادش كارت بازی او را صادر كرده است.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها