21:36:00 1398/8/24

"مطرب" گیشه را تصاحب کرد!آخرین آمار فروش فیلم‌های سینمایی روی پرده نشان از افزایش فروش و استقبال بیشتری دارد، در حالی که در بین آثاری که از هفته گذشته در سینماها اکرانشان را آغاز کردند فقط دو اثر «مطرب» و «چشم و گوش بسته» به فروش میلیاردی رسیدند.

مطرب:۶ میلیارد و ۳۳۰میلیون تومان/ ۱ هفته
ماجرای نیمروز؛ رد خون: ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان/۷هفته
هزارتو:۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان/ ۳ هفته
مسخره باز: ۳میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان ۵ هفته
کلوب همسران: ۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان/ ۷ هفته
چشم و گوش بسته: ۱ میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان/ ۱ هفته
درخونگاه: ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان/۶ هفته
خانه پدری: ۷۰۰ میلیون تومان/ ۵ روز
سمفونی نهم:۳۱۰ میلیون تومان/ ۱ هفته
منطقه پرواز ممنوع:۲۲۵ میلیون تومان/ ۱ هفته
تورنادو:۱۶۰ میلیون تومان/ ۱ هفته
بنیامین:۱۳۵ میلیون تومان/۱ هفته

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها