14:56:26 1398/7/24

فرزند فریدون جیرانی: پدرم سکته مغزی کرد اما به خیر گذشتفرزند فریدون جیرانی گفت که پدرش سکته مغزی کرده اما بخیر گذشته است.

او درباره آخرین وضعیت سلامتی این کارگردان گفت:حال پدر خوب است. بله ایشان سکته مغزی کردند که خوشبختانه به خیر گذشته و رد شده است.پدر امروز به بخش منتقل شدند و ظرف چند روز آینده از بیمارستان مرخص می شوند.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها