15:54:08 1397/9/10

بازیکنان به باقری چه خوب شد تعویض شدی

شفر رو به بازیکن تعویضی استقلال: دفعه آخرت باشه قیافه می گیری!بازي تيم هاي استقلال و صنعت نفت آبادان گرچه با برد پرگل آبي هاي پايتخت همراه بود اما باز هم روي نيمكت اين تيم مخصوصاً بعد از تعويض اول شفر، محل حاشيه و خبرهاي عجيب بود.

شفر كه در اولين تعويضش تصميم گرفت روح اله باقري را كه اتفاقا خوب هم بازي كرده بود بيرون بكشد و اللهيار صيادمنش را به بازي بفرستد حواسش نبود پشت سرش بعد از اين تعويض چه اتفاقي افتاد. باقري بعد از تعويض اصلاً مثل هميشه سمت شفر نرفت كه با او خوش و بشی كند و پيرمرد آلماني هم به او خسته نباشيد بگويد.

وقتي هم روي نيمكت نشست خيلي مغموم ادامه بازي را دنبال كرد تا اينكه 3 دقيقه بعد از اين تعويض صيادمنش از سمت راست به دروازه آباداني ها نزدیك شود با یك پاس رو به بيرون فرشيد اسماعيلي را صاحب توپ كرد اما توپ به پاي اسماعيلي نچسبيد و با یک ضربه كم دقت به بيرون رفت.

باقري اينجا بود كه به همبازيانش روي نيمكت گفت: اگر من بودم تور را پاره مي كردم! او همين طور كه داشت روي نيمكت به تعويض اعتراض و زير لب شكايت مي كرد، صيادمنش بازیکنی كه به جاي او به ميدان آمده بود با یك ضربه زيبا دروازه گردان را باز كرد و اينجا بود كه بازیكنان نيمكت نشين به شوخي به او گفتند: خوب شد تعويض شدي یک گل ديگر هم زديم!

بعد از پايان بازي هم شفر باقري را صدا كرد و با حالت شوخي و خنده به او گفت: دفعه آخرت باشه قيافه مي گيري، ديدي بازیكني که به جايت فرستادم گل زد.

1
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها