17:33:08 1397/3/23

رسمی

سجاد آشوری به نساجی پیوستمهاجم فصل گذشته خونه به خونه بابل با عقد قراردی رسمی به عضویت نساجی در آمد.

به گزارش نوداد نیوز ،  سجاد آشوری، مهاجم فصل گذشته خونه به خونه بابل، با عقد قراردادی رسمی به عضویت نساجی مازندران در آمد.
مدت قرارداد این مهاجم تکنیکی و اهل قائمشهر ۲ سال است.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها