10:38:04 1399/3/6

دستور مهم پیروانی به پرسپولیسی‌هاسرپرست پرسپولیس به بازیکنان تیم اعلام کرده از آوردن همراه به محل تمرینات خودداری کنند.

تمرینات پرسپولیس در شرایطی طی روزهای اخیر دنبال می‌شود که کادرفنی و بازیکنان این تیم دستورالعمل بهداشتی را با جدیت دنبال می‌کنند تا مشکلی در شرایط فعلی گریبان آنها را نگیرد.

یکی از تدابیری که افشین پیروانی برای کاهش ریسک در محل تمرینات در نظر گرفته مربوط به محدودیت بازیکنان در محل تمرین برای آوردن همراه است. پیش از این معمولا بازیکنان برخی از دوستان و آشنایان خود را به محل تمرین می‌آوردند و شرایط کنونی اما باعث شده تا سرپرست سرخ‌ها به شکل جدی در این زمینه به آنها هشدار داده و از حراست نیز خواسته تا ورود افراد متفرقه به داخل زمین تمرین را محدود کنند.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها