09:54:36 1397/9/13

دسته گل ستاره جنجالی پرسپولیس برای کیست؟مسلمان بازیكن فصل قبل پرسپوليس حالا در ذوب آهن توپ مي زند و بدون هيچ ترديدي، مهمترين سوژه بازي امروز دو تيم است.

او بايد با پيراهن تيم اصفهاني به ورزشگاه آزادي برگردد و حتما اين موضوع، حاشيه هايي دارد به خصوص كه مسلمان تا هفته هاي پاياني فصل قبل، نامي بود كه از سوي تماشاگران روي سكو، هنگام گره خوردن بازيها به برانكو پيشنهاد مي شد اما سرمربي سرخها،براي هميشه و تا پايان فصل كه زمان جدايي فرارسيد،بهترين پاسور فصل هفدهم را روي نيمكت ذخيره ها نشاند.

 امروز بايد منتظر باشيد تاصداي تشويق شدن اين بازیكن را از روي سكوها توسط هواداران بشنويد. اما اين موضوع، سمت و سوي ديگري هم دارد. یكي از نزدیكان مسلمان برايمان تعريف كرد محسن دچار ترديد شده كه قبل از شروع بازي،براي برانكو ايوانكوويچ دسته گل ببرد و از او بابت حضور در ميدان رخصت بگيرد يا نه.

 رابطه برانكو با مسلمان در هفته هاي پاياني شكرآب شد اما سرمربي سرخپوشان هرگز عليه اين بازیكن اظهار نظري نداشت و فقط به شماره 77 بازي نمي داد.حالا هواداران پرسپوليس منتظرند همانطور كه محسن در رشت براي علي كريمي سرمربي سپيدرود، دسته گل برد،با برانكو نيز آشتي كرده و برايش دسته گل ببرد.

 گويا مسلمان هنوز دودل است كه در صورت تهيه دسته گل،آنرا به هواداران پرسپوليس تقديم كند يا به برانكو ايوانكوويچ.او در هر دو صورت مي تواند هواداران را غافلگير كند؛اينكه براي برانكو گل ببرد يا نبَرد!روزي كه همه غافلگير مي شوند.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها