16:50:02 1397/12/26

داروغه‌زاده گرانی بلیت سینماها ‌را تایید کردمعاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی تاکید کرد: افزایش قیمت بلیت سینماها نباید به نحوی باشد که با ریزش مخاطب روبه‌رو شویم.

به گزارش نوداد نیوز، ابراهیم داروغه‌زاده درباره تعیین قیمت بلیت سینماها در سال جدید بیان کرد: هزینه‌های تولید فیلم و هزینه‌های سینماداری افزایش زیادی داشته و افزایش قیمت بلیت سینما در حد منطقی و منصفانه اجتناب‌ناپذیر است.

او افزود: بنابراین احتمالاً با افزایش قیمت بلیت سینماها روبه‌رو خواهیم بود، ولی افزایش قیمت نباید به نحوی باشد که مخاطب سینما ریزش پیدا کند، بلکه باید طرحی پیاده شود که هم مشکلات اقتصادی سینما تا حدی مرتفع شود و هم با ریزش مخاطب مواجه نشویم.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها