10:26:09 1398/4/18

خودروی گران منشا در آتش سوختخودروی گران قیمت منشا در آتش سوخت.

به گزارش نوداد نیوز، او که در کشورش به سر می برد با چند نفر درگیر می شود و ساعاتی بعد نیز این گونه خودروی گران او را به آتش می کشند.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها