11:36:20 1400/2/5

دکتر نوری مدیرعامل صنایع مخابرات صاایران شد

خداحافظی از آریاهمراه،سلام بر صمادکتر علی نوری بعد از حدود 16 ماه صندلی مدیرعاملی آریاهمراه را ترک کرد و به صنایع مخابرات صاایران (صما) رفت.

به گزارش نودادنیوز، او کار خود را از ابتدای زمستان سال 98 در آریاهمراه آغاز کرد گرچه پیش تر به عنوان مشاور، سابقه حضور در این شرکت شناخته شده حوزه فناوری اطلاعات را داشت.

دکتر نوری با چراغ سبز هیأت مدیره جدید که ریاست آن را دکتر حبیبی بر عهده داشت ( او هم از ابتدای سال جاری مدیرعامل شرکت امن افزار شده است) دست به تغییرات اساسی در آریاهمراه زد.او سعی کرد سایر دپارتمان های این شرکت سهم بیشتری از بازار به دست آورند و همان طور که دپارتمان ایرانسل و مرکزداده این شرکت پروژه های بزرگی را در دست داشتند، واحدهای دیگر نیز رشد بیشتری داشته باشند.

این گونه بود که آریاهمراه فعالیت جدی تری را در حوزه امنیت شبکه آغاز کرد، در بازار نسبتا تازه اینترنت اشیا حضور پررنگ تری یافت،ارتقای سایت های موبایل به تکنولوژی روز را در دستور کار قرارداد، محصول نکیسای خود را به مشتریان بیشتری شناساند و با تغییر مأموریت در شرکت سروش همراه،این شرکت را روانه بازار نرم افزار کشور کرد.

آریاهمراه که در دوران تحریم روزگار سختی را می گذراند با این اقدامات جان تازه ای گرفت و دوباره سرپا شد.

از ابتدای اردیبهشت اما دکتر نوری صندلی مدیرعاملی شرکت مخابرات صاایران را در اختیار گرفته است.شرکتی که پروژه های بزرگی را در دست اجرا دارد و مدیرعامل جدید آنجاست که حواسش به درست اجرا شدن این پروژه ها باشد.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها