13:40:50 1397/10/19

حامد بهداد: حق با پرستویی استچند روز پیش کمال تبریزی ، کارگردان فیلم مارموز، حامد بهداد را با آنتونی کوئین مقایسه کرده بود.

به گزارش نوداد نیوز، پس از این قیاس، پرویز پرستویی در پستی نوشت که "تن آنتونی کوئین را در قبر نلرزانید." حالا هم حامد بهداد به این اظهار نظر پرستویی واکنش نشان داده و نوشته:خیلی پرستویی را دوست دارم و از دلش خبر دارم.حق با اوست.باعث افتخار است که یکی از بهترین همکاران و بازیگران من را توی نوشته ها و یادداشت های روزانه خودش راه می دهد.به قول خسرو شکیبایی، جمال پرویز خودمونو عشقه.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها