11:11:40 1397/9/11

جزییات جلسه عجیبی که در آن مظلومی، رحمتی را به صادقی ترجیح دادبازیکن سابق استقلال از جلسه ای می گوید که میان او و پرویز مظلومی تشکیل شد.جلسه ای که در آن مظلومی به او گفت باید از استقلال برود چون قرار است رحمتی بماند.

امیر حسین صادقی آن فصل از استقلال به صبای قم رفت.او می گوید:سالي كه رفتم صباي قم يادم هست. اميري زنگ زد كه چرا به جلسه تيم نيامدي؟ رفتم دفتر باشگاه. مظلومي به اضافه چند بازيكن تيم از جمله عمران زاده، خسرو حيدري و... نشسته بودند. به اميري گفتم مگر كسي به من چيزي گفته بود درباره جلسه؟ آقاي مظلومي به من خوشامد گفت و بعد گفت بيا اتاقم، كارت دارم. خيلي مسائل را عنوان كرد.

اما حرفهایی که در جلسه مطرح شد: اول كه مي خواست حرف را بپيچاند. چند بار گفت تو مشكل فني داري. مشكل دفاعي داري. هي يك طوري حرف مي زد كه يعني تو از نظر فني ضعيف هستي. يك نكته اين وسط بگويم. يادم هست آن موقع با بيرانوند صحبت شده بود. نظري معاون باشگاه با او به توافق رسيد. يعني هنوز اصلاً مشخص نبود گلر استقلال كيست؟رحمتي در تيم وجود نداشت. با بيرانوند هم صحبت كرده بودند. مظلومي به من گفت تو نمي تواني با رحمتي كار كني و بايد بروي! شوكه شدم. گفت نمي خواهم دردسر برايم ايجاد شود. مي خواهم تو را روي نيمكت بگذارم ومشكل براي هم درست مي كنيد.بهتر است از استقلال بروي. خيلي تند حرف مي زد. به مظلومي گفتم آقا، من را مي شناسي؟ دو بار هم گفتم. گفتم من اميرحسين صادقي هستم. داري درباره من حرف مي زني؟ مشكل فني داري و اين حرفها چيست؟ مگر بازيكن تستي آورده اي؟ آخرش آب پاكي را ريخت و گفت من با مهدي رحمتي تمام كرده ام، او را مي خواهم و تو بهتر است از استقلال بروي. من گفتم نمي روم.بعد گفتند بيا مثل كارمند در باشگاه 8 ساعت باش و حقوق بگير.

صادقی می گوید بعدها مظلومی پشیمان شده: با مظلومي چند وقت پیش حرف زدم. من شمال بودم. يكي از دوستانش زنگ زد و گفت پرويز خيلي ناراحت است. زنگ زدم به او. گفتم روي ديوار بدكسي يادگاري نوشتي.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها