12:59:50 1397/11/18

در جدیدترین رنکینگ فیفا

تیم ملی ایران در رده نخست آسیا و 22 جهانتیم ملی فوتبال کشورمان کماکان در رده نخست آسیا قرار دارد.

به گزارش نوداد نیوز ، تیم ملی فوتبال کشورمان در آخرین رده بندی فیفا صاحب 1481 امتیاز شد و در رده 22 جهان و نخست آسیا قرارگرفت.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها