10:06:17 1397/7/25

تصویر قابل تأمل کارگردان سینما از بنزسواری رزمندگان!مسعود ده نمکی با انتشار این عکس نوشت: رزمنده ها هم بنز سوار می شدند اما از نوع بنز خاور!

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها