16:05:18 1398/2/24

بهنام صفوی؛ مردی که دوست داشت ترانه قهرمانی استقلال را بخواندبهنام صفوی خواننده ای که همه از علاقه اش به تیم استقلال خبر داشتند درگذشت.

به گزارش نوداد نیوز، سال ها قبل گفته بود من استقلالی دو آتشه هستم و به تیمم خیلی تعصب دارم. اصلا کتمان نمی کنم استقلالی ام و ضمن احترام به همه هواداران پرسپولیس، می گویم استقلالی ام و به استقلالی بودنم افتخار می کنم اما روی صحنه با افتخار برای همه می خوانم. چه استقلالی باشند و چه پرسپولیسی.

او آنقدر استقلال را دوست داشت که دوستانش به شوخی می گفتند حنجره بهنام هم آبی رنگ است.او آرزو داشت ترانه قهرمانی استقلال را بخواند اما نشد. حنجره ای که دیروز وقتی خبر آمد مهر سکوت بر آن زده اند، قلبمان گرفت و باران در نگاه مان رژه رفت.

بهنام رفت تا ما کنار حوض خاطره ها با صدایش تنها بمانیم و دلمان برای همه آهنگ هایی که خواند، تنگ شود. صفوی مسافر آسمان شد و ما دل مان به این خوش است که شاید مرگ پایان تلخ همه نگاه ها باشد دیگر بابت دیدنت روی تخت بیمارستان خون به دل نمی شویم.

خداحافظ خواننده دوست داشتنی.خداحافظ مرد حنجره آبی. خداحافظ بهنام صفوی. سلام ما را به همه مسافران بهشت برسان و بگو گاهی هم از آسمان ما را نگاه کنند که همچنان غرق در هیاهو هستیم.

1
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها