09:29:22 1397/9/14

بازیکن استقلال برای شرط بندها تبلیغ می کند؟در حالی که بازیکنان فوتبال حق شرکت در فعالیت های مرتبط با بنگاههای شرطبندی را ندارند،به نظر می رسد نیومایر بازیکن خارجی استقلال بدون توجه به این قانون در حال تبلیغ برای سایتهای شرط بندی است.

گویا این بازیکن دو صفحه در اینستاگرام دارد و در صفحه دوم خود که ادمین آن با صفحه اصلی نیومایر یکسان است، برای سایتهای شرط بندی تبلیغ می کند.

 البته نزدیکان استقلال مدعی هستند صفحه دوم متعلق به نیومایر نیست و صفحه ای که تیک آبی دارد، صفحه این بازیکن است اما از آنجایی که ادمین های هر ۲ صفحه یکسان هستند، این ابهام ایجاد شده است؛ابهامی که بازیکن استقلال باید سریعا آن را برطرف کند.

منبع: روزنامه خبر ورزشی

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها