18:40:34 1397/10/22

بازداشت ستاره سابق پرسپولیس و تیم ملی قبل از اجرای برنامه!یکی از بازیکنان اسبق پرسپولیس که در تیم ملی هم سابقه زیادی دارد امروز بازداشت شد.

به گزارش نوداد نیوز، وی که با یکی از شبکه های اینترنتی برای اجرای جام ملتهای آسیا همکاری می کرد امروز در محل این برنامه قبل از اجرا بازداشت شد.

ظاهرا حکم جلب وی به دلیل بدهی صادر شده بود و شاکی رد این بازیکن معروف را تا این برنامه زده بود!

3
3

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها