12:17:44 1398/5/22

اگر برادر بزرگ مشمولی "معافیت پزشکی" گرفت، در چه صورت می تواند "معافیت کفالت" بگیرد؟برخی از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که برادران بزرگ‌ترشان معافیت پزشکی دریافت کرده‌اند، می پرسند آیا دریافت معافیت کفالت پدر برای آنان ممکن است یا خیر؟

مطابق قوانین موجود سربازی و خدمت وظیفه عمومی، این دسته از مشمولان خدمت وظیفه عمومی نمی‌توانند از معافیت استفاده کنند، مگر اینکه برادر بزرگتر آن‌ها از کار افتاده باشد.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها