17:17:58 1399/5/10

استوری معنادار داریوش شجاعیان/عکسداریوش شجاعیان باز هم مجوز بازی نگرفت تا دوباره نتواند برای آبی ها بازی کند. او مدتی است خوب شده و دیگر مشکلی برای همراهی تیمش ندارد ولی مسئله اینجاست وارد کردن نام او به لیست تیم، با موانعی روبروست. او استوری معناداری در این زمینه منتشر کرد. 

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها