17:55:08 1397/2/26

از نقش کلیدی چشمی تا مقابله به مثل استقلالیکی از تفاوت های استقلال در دیدار برگشت مقابل ذوب آهن، تزریق جنگندگی و ارائه بازی فیزیکی در میانه میدان بود.

شفر با تجربه تلخ از دو نبردِ پیشین خود با قلعه نویی، این بار مقابله به مثل کرد و با افزایش روحیه جنگندگی و بازی درگیرانه در میدان، طرح های ذوب آهن را تا حدود زیادی خنثی کرد.

هر چند این تصمیمِ شفر ریسک هایی نیز به همراه داشت اما در عمل برای آبی ها نتیجه بخش بود. 

حضور توأمان مهره هایی همچون منتظری، مجید حسینی، سهرابیان، چشمی و باقری نشان می داد استقلال به مانند بازی رفت تمرکز ویژه ای روی توپ های هوایی دارد و با افزایش مهره های بلند زن، سعی در کنترلِ این نقطه قوتِ ذوب آهن داشت.

یکی از چالش های اصلی آبی ها در این راه، زدن ضربات سر اول روی پاس های بلند ارسالی برای کی روش بود. ضربات شروع مجدد مظاهری و ارسال پاس های بلند از سوی مدافعان و هافبک ها برای کی روش و در ادامه تأثیرگذاری و سابانیدن توپ توسط این بازیکن، یکی از طرح های اصلیِ ذوب آهن است. با حضور چشمی در پست هافبک دفاعی، وی نبرد های متعددی با کی روش داشت و تا حدود زیادی نیز موفق ظاهر شد.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها