10:28:37 1397/8/15

اختصاصی / چشمی و اسماعیلی به فتحی چه گفتند که از استقلال کنارگذاشته شدند؟ماجرای اخراج چشمی و اسماعیلی از استقلال مبهم است و تقریبا کسی نمی داند اصل قضیه چیست.

در این بین روزبه در اين باره به نزدیكانش گفته  که آنها كاري نكردند، جز اينكه از خود و ديگر بازیكنان دفاع كنند.همين طور فرشيد اسماعيلي چنين جملاتي را تكرار كرده است.او در آن جلسه بعد از حرفهاي فتحي گفت: «آقا كي بي غيرت است؟! شب بازي با سايپا تا صبح نخوابيديم بس كه ناراحت بوديم. هواداران بيشتر به ما بازیكنان فحش مي دهند. »

روزبه چشمي هم در تكميل حر فهاي اسماعيلي گفت: «ما هر چه در توان داريم براي استقلال گذاشته ايم و با جان و دل بازي مي كنيم. »

اين دو بازیكن در آن لحظه اعتقاد داشتند حرفهاي سرپرست باشگاه به نوعي توهين به بازیكنان است و به همين دليل در آن لحظه با دلخوري تمرين را ترك كردند كه بعد شفر هم تصميم گرفت پشت مديرعامل باشگاه بايستد و آنهارا موقتاً اخراج كند.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها