12:08:17 1397/10/2

آغاز پیش تولید "فوق لیسانسه ها" از اسفندپیش تولید ادامه سریال "لیسانسه ها" با عنوان "فوق لیسانسه ها" از اسفندماه آغاز می شود.

به گزارش نوداد نیوز، آن طور که در اخبار آمده بازیگران فصل قبل سریال در سری جدید نیز حضور دارند گرچه قرار است شخصیت های جدید نیز به سریال اضافه شوند.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها