14:04:20 1397/12/17

تازه ترین آمار فروش فیلم ها

«آشغال های دوست داشتنی» ۳ میلیاردی شدتازه ترین آمار فروش فیلم های در حال اکران اعلام شد.

به گزارش نوداد نیوز ، در تازه ترین آمار فروش فیلم های در حال اکران، «آشغال های دوست داشتنی» ۳ میلیاردی شد.

قانون مورفی: ۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
بمب: یک عاشقانه: ۷میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
مارموز: ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان میلیون تومان
کلمبوس: ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
پارادایس: ۴ میلیارد تومان
آشغال های دوست داشتنی: ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
تخته گاز: ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
هت تریک: ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
جن زیبا: ۹۲۰ میلیون تومان
ماموریت غیرممکن: ۳۶۰ میلیون تومان
سوتفاهم: ۳۰۰ میلیون تومان
ترانه: ۲۷۰ میلیون تومان
ضربه فنی: ۸۰ میلیون تومان
بهشت گمشده: ۲۵ میلیون تومان
قرارمون پارک شهر: ۲۰ میلیون 
دایان: ۱،۵ هزار تومان

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها