16:19:19 1398/10/10

آزادی محسن افشانی تایید شدبا درخواست اعاده دادرسی محسن افشانی به دیوان عالی کشور، این دیوان دستور توقف اجرای حکم یکسال حبس وی را صادر کرد.
 محسن افشانی ۶ ماه از مدت یکسال حبس خود را در زندان بزرگ تهران گذرانده است.

0
0

نسخه قابل چاپ

از سراسر وب

نظر ها